Το Σχολείο και οι ιστορικές στιγμές του Μάη του 44

 


Μελετζής ο φωτογράφος της Αντίστασης. Του οφείλουμε την  μορφή του Μουσείου σήμερα.

Αναφορές 


 

Αναφορές

 Κινηματογραφικό συνεργείο του ΕΛΑΣ 1943 1945 

Πρόκειται για το σύνολο της παραγωγής σε φιλμ από το κινηματογραφικό συνεργείο του ΕΛΑΣ