Τα ''σόγια'' του χωριού μας

Γονείς Παππούς και γιαγιά Προπάππους και προγιαγιά Προ-προπάππους και προ-προγιαγιά
Πατέρας
Μητέρα